kuva4_w1150

Yritysvalmennukset

Valmennusten avulla taidot tulevat esiin ja osaaminen kasvaa. Oivaltaminen antaa keinoja muuttaa toimintaa ja sitä kautta luoda menestystä. Valmennuksissa henkilökohtainen ja koko organisaation kehittyminen kytkeytyy yhteiseksi prosessiksi.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on sitoutumista ja vastuun ottamista koko henkilöstöltä. Sitoutumista tukee se, että laaditaan yhdessä tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet. Koko henkilöstö osallistetaan projektiin.

Valmennuksissa voimaannutaan yhdessä muiden kanssa, osallistumalla, jakamalla ja yhdessä luomalla. Harjoitukset tehdään sekä itsenäisesti omaa itseä varten että yhdessä pohtien ja jakaen, jolloin oma näkökulma laajenee.

Valmennukset alkavat usein henkilökunnan kehittämispäivällä, jonka yhteydessä on jo ensimmäinen valmennustilaisuus. Tavoitteena on saada etukäteistietoa, osallistaa ja innostaa henkilökunta tulevaan yhteiseen projektiin.Valmennukset suunnitellaan kolmen kuukauden – kolmen vuoden pituisiksi valmennuksiksi. Prosessiin otetaan usein mukaan mittariksi sähköinen kysely, kuten henkilöstötutkimus tai tiimitaitojen arviointi. Työhyvinvointivalmennuksien välissä on yleensä 2-4 viikon tauko jonka aikana voidaan tehdä omia harjoituksia niiden osa-alueiden kanssa jotka tarvitsevat eniten työstämistä.

Valmennukset muodostuvat osa-alueista johtaminen, esimiestyö, elämänhallinta ja työyhteisötaidot.

Työyhteisövalmennuksen sisällön esimerkkejä:

– johdon, esimiesten tai tiimien tavoitteiden kirkastaminen
– vision ja mission tarkastelu
– yrityksen arvojen kirkastaminen, arvo-ohjelma
– minuuden ja johtajuuden kirkastaminen
– perustyön kartoittaminen ja kehittäminen
– työyhteisötaitojen kehittäminen
– miellejärjestelmän tunnistaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen
– kehityskeskustelut ja niiden merkitys
– vuorovaikutustaitovalmennus
– voimavaravalmennus
– muutosvalmennus
– henkilöstötoimintojen kehittäminen

Työn imu on työyhteisön energisyyttä, innostuneisuutta ja ylpeyttä omasta työstä. Happy at Work –tutkimuksen mukaan työstään innostuneet ihmiset ovat 31% tuottavampia, 300% innovatiivisempia ja heillä on 60% vähemmän sairauspoissaoloja kuin muilla.

Lue lisää yritysvalmennuksien sisällöistä tästä

Ota yhteyttä

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset