kuva7_1150

Valmennusmenetelmämme

Life Coach valmennus on ratkaisukeskeinen toimintatapa, joka auttaa valmennettavaa toimimaan itseohjautuvasti. Valmennuksen tavoitteena on kohti omaa potentiaalia kasvava yksilö, joka osaa kirkastaa tavoitteensa. Samalla yksilön toimintatavat selkiytyvät ja tuloksellisuus kasvaa. Valmennuksen myötä sisäinen johtajuus lisääntyy, omat vaikutusmahdollisuudet selkiytyvät ja tavoitteellisuus lisääntyy.
Lopputuloksena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ja menestystä tuottava yksilö, joka viihtyy työssään ja nauttii arjestaan. Valmennuksessa hyödynnetään kognitiivista käyttäytymistiedettä, positiivista psykologiaa, sekä ratkaisukeskeisyyttä.

Lue lisää  life coachingista

NLP (Neuro Linguistic Programming) –valmennus on muun muassa ihmisten innostamiseen ja työnimun nostamiseen tähtäävää yksilö- ja ryhmävalmennusta. Siinä opitaan menetelmiä, joilla luodaan positiivinen kontakti, jolla ohjataan omaa ajattelua ja vuorovaikutusta. Se on subjektiivisen kokemuksen rakenteen tutkimista. NLP on käyttäytymismalli ja sekä taitoja ja tekniikoita, joilla voidaan tutkia ja tehostaa inhimillistä kommunikaatiota sekä muuttaa omaa sisäistä toimintaa kuten ajattelua, reaktioita, tunteita ja taitoja myös kykyä rentoutua ja olla läsnä.  NLP tarjoaa työkaluja muutosten aikaansaamiseksi. NLP pohjautuu mm. systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktiovismiin, tekoälytutkimuksiin ja kielitieteeseen.

Lue lisää NLP:stä

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus auttaa työntekijöitä saavuttamaan heille asetetut tavoitteet ja se on työntekijöiden oppimista tukeva prosessi, jonka aikana kehitetään heidän vuorovaikutustaitojaan, edistetään henkilökohtaista kasvua sekä ammatillisia valmiuksia. Työnohjauksen avulla selkiytetään organisaation tavoitteita ja lisätään toiminnan sujuvuutta sekä tuloksellisuutta. Henkilöstön yhteinen oppiminen ja yhteistyö tehostuvat, työilmapiiri paranee ja henkinen hyvinvointi lisääntyy.

Lue lisää työnohjauksesta

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset