tyonhjaus_w1150

Työnohjaus

Työnohjaus voi olla henkilökohtaista tai ryhmille kuten, johdolle, esimiehille, tiimeille tai koko työyhteisölle.

Työnohjauksen tavoitteita voivat olla muun muassa

  • Esimies-, asiatuntija- tai työntekijäroolin selkiyttäminen
  • Työyhteisön toimivuuden parantaminen ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen
  • Toisten työn arvostuksen lisääminen ja yhteishengen parantaminen
  • Työn mielekkyyden lisääminen
  • Oman työn tutkiminen, arviointi ja kehittäminen
  • Työhön liittyvien ongelmien käsittelyvalmiuden kehittäminen
  • Työviihtyvyyden parantaminen ja ylläpitäminen
  • Työyhteisön taitojen etsiminen, tiedostaminen ja kehittäminen
  • Uusien näkökulmien, ratkaisujen ja mahdollisuuksien löytäminen
  • Työhyvinvoinnin ja työstä innostumisen lisääminen.

Työnohjaus tapaamiset sovitaan 2-4 viikon välein riippuen tavoitteesta ja tarpeesta.

Yksi tapaamiskerta kestää yleensä 90 minuuttia.

Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilöille tai 3-15 henkilön ryhmille.

Ota yhteyttä

Mitä työnohjaus on? Lue lisää tästä

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset