Nuorten valmennus

nuoret2

Tavoitteena on auttaa nuoria kehittämään omaa itsetuntemustaan ja parantamaan omaa itseluottamusta. Valmennus antaa työkaluja itsetunnon kehittämiseen, oman intohimon löytämiseen, innostavien tavoitteiden asettamiseen sekä tulevaisuuden uskon luomiseen.

Hyvällä itsetunnolla ja –tuntemuksella varustettu nuori uskoo itseensä, ei kiusaa ja hänen vaaransa syrjäytyä pienenee.

Menetelminä valmennuksessa toimii life coach valmennus, sekä mindfulness.

• Eteenpäin vievä toimintatapa, jossa valmennettavaa autetaan ajattelemaan ratkaisukeskeisesti ongelmien sijaan

• Valmennuksen avulla autetaan yksilöä ratkaisemaan haasteelliset tilanteet itse, sisältäpäin ohjautuen

Pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen, ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen psykologiaan

Visio

Valmennuksen myötä itsetuntemus kehittyy, itseluottamus paranee ja itsensä johtamisen taidot kehittyvät. Koululaisnuoret saadaan tunnistamaan oma synnynnäinen intohimonsa ja nuoret voimaannutetaan seuraamaan intohimoaan onnellisen elämän saavuttamiseksi. Intohimo = työ = elämä = ilo.

Valmennuksen myötä opitaan tunnistamaan tunteita ja vaikuttamaan niihin, sekä ilmaisemaan niitä. Nuorille annetaan harjoituksia, joiden avulla he voivat itse oivaltaa juuri heille merkityksellisiä asioita. Opetellaan näkemään kauneutta niin itsessä kuin toisissakin ja parannetaan vuorovaikutustaitoja. Toteutetaan yhdessä unelmia!

Ota yhteyttä

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset