Tapahtumat2
kuva4_w1150

MITÄ JA MIKSI NLP?

NLP:n historia

NLP rantautui Suomeen 1980-luvun puolivälissä. NLP:n kehittivät alunperin 1970-luvun alussa Richard Bandler ja John Grinder. He tutkivat ja mallittivat niitä terapeutteja, jotka muista poiketen jostain syystä onnistuivat saamaan aikaan positiivisia tuloksia asiakkaissaan. Tällaisia mallitettavia terapeutteja olivat muun muassa Milton Ericksson, Virginia Satir sekä Fritz Perls.

Mallitettuaan osaavia terapeutteja Bandler ja Grinder lähtivät mallittamaan myös muita omien alojensa huippuosaajia: olympiaurheilijoita, yritysjohtajia, ”myyntitykkejä”, taiteilijoita jne. He huomasivat, että huippuosaajien tiedostamattomat taidot voidaan mallittaa ja opettaa myös muille ihmisille. Syntyi ymmärrys siitä, miten ihmisen aivot toimivat ja miten ihmiset voidaan opettaa ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka on heille itselleen hyödyllisempää ja tarkoituksenmukaisempaa.

Mitä on NLP?

NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming, eli neuro-lingvistinen ohjelmointi. Sana ”Neuro” viittaa tässä yhteydessä ihmisen neurologisiin prosesseihin, eli aisteihin, hermostoon ja mieleen sekä aivoissamme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn.
”Lingvistinen” puolestaan viittaa puhuttuun kieleemme, sen rakenteisiin ja kehonkieleemme, joiden välityksellä me kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla. ”Programming” eli ohjelmoinnilla tarkoitetaan ajattelumme rakennetta ja sitä kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan parempia tuloksia.

NLP on erittäin tehokas tapa kehittää itseään ja saada käyttöön sisäiset voimavaramme. NLP:ssä kiinnostuksen kohteena on taitavuus, onnistumiset sekä niiden rakenne. NLP on käyttäytymismalli, pakallinen näkyviä taitoja sekä tekniikoita, joilla voi tutkia ja parantaa vuorovaikutustaitoja sekä tutkia ja muuttaa sisäistä toimintaa, kuten reaktioita, tunteita, taitoja ja ajattelua. Teoreettisesti NLP perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, kontruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteeseen ja kognitiivisen psykologian ideoihin.

NLP tarjoaa työkaluja muutosten aikaansaamiseksi, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssäkin. Prosessit ovat herkkiä, voimakkaita ja aina käytännönläheisiä. Tämä on ainutlaatuinen tapa löytää keinoja kehittää, laajentaa ja lisätä vaihtoehtoja ajattelussa ja käyttäytymisessä, tulla siksi loistavaksi ihmiseksi joka haluaisit olla ja joka olet.

NLP rakentuu persoonallisille vahvuuksillesi sekä sille, mikä on hyvää ja oikeaa elämässä. Se on voimaannuttavaa ja rikastuttavaa. NLP auttaa murtamaan rajoituksia sekä työ- että yksityiselämässä.

NLP mahdollistaa tietojen ja havaintojen järjestämisen tavoilla, joiden avulla voimme saavuttaa tuloksia, jotka ennen tuntuivat mahdottomilta.

Hyödynnämme NLPtä henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, pelkojen ja ongelmien poistamisessa, esiintymistaitojen kehittämisessä, itsetunnon vahvistamisessa, liike-elämän johtajien, esimiehien ja työtiimien valmentamisessa ja monessa muussa, missä ihmiset haluavat saada aikaan parempia tuloksia sekä nauttia elämästään enemmän.

Mihin NLPstä voi olla apua.

Tässä muutama esimerkki

 • oppimisen tehostaminen
 • stressinhallinta ja rentoutuminen
 • henkinen hyvinvointi
 • henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
 • vaikuttavampi kommunikointi ja vuorovaikuttaminen
 • yhteyden ja tunnesiteen vahvistaminen vuorovaikutustilanteissa
 • arvojen selvittäminen
 • ajattelun ja tunteiden hallinta
 • käyttäytymisen muuttaminen
 • uskomusten löytäminen ja muuttaminen
 • jännittämisen vähentäminen ja esiintymistaitojen kehittäminen
 • itsensä ja muiden motivoiminen
 • itsetuntemuksen parantaminen
 • itsensä kehittäminen
 • luovuuden ja intuition kehittäminen
 • ihmisten johtaminen
 • myyntityön kehittäminen
 • ongelmanratkaisu
 • yritysten kehitystyö
 • henkilökohtainen valmennus ja muutos

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset