lifecoaching

Life Coaching

Historiaa

Life Coachingin juuret johtaa Yhdysvaltoihin 1980-luvun lopulle. Whitmore (2007) tuo esiin kirjassaan Coaching for Performance, Gallweyn, Harvard-taustaisen kouluttajan merkityksen ammattimaisen valmentamisen isänä. Gallwey nosti esiin aluksi tennisvalmennuksessa valmennettavan sisäisen vastustajan ja samalla valmennuksen erään perusasian, jonka Socrates oli todennut jo 2000 vuotta sitten: valmennus poistaa yksilösuorituksen häiriöitä ja auttaa yksilöä ottamaan käyttöönsä lisäpotentiaalia. On kyse enemmän valmennettavan auttamisesta kuin opettamisesta. Alan supercoachina pidetään englantilaista Graham Alexanderia, joka kehitti 1980-luvulla sittemmin alan standardiksi muodostuneen, behavioristiseen valmennukseen perustuvan GROW-mallin.

Suomeen Life Coaching rantautui 2000-luvun alussa. Valmentajakoulutuksia tarjoavia yrityksiä on tämän jälkeen tullut useita, yksi uraauurtava palveluntarjoaja on Valmentamo, joka aloitti valmentajakoulutukset 2007.

Mitä Life Coaching on?

Ratkaisukeskeistä tai tavoitekeskeistä valmennusta, jossa valmennettava käyttää itsesäätelyä. Itsesäätely koostuu useista, toisiaan seuraavista prosesseista. Niissä valmennettava asettaa itselleen tavoitteen, kehittää toimintasuunnitelman, ryhtyy toimintaan, valvoo suoritustaan ja arvioi suoritustaan verraten sitä johonkin standardiin. Tämän arvionsa perusteella hän muuttaa toimintaansa parantaakseen suoritustaan ja päästäkseen tavoitteeseensa. Coachingissa valmentaja fasilitoi valmennettavan liikettä itsesäätelyn syklissä.

Valmennus on itsereflektiivistä toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää yksilön tiedostamista ja ymmärtämistä. Tällaisessa toiminnassa metakognitiiviset taidot ovat tarpeen, näitä taitoja ovat tietoisuuden herättäminen, itsereflektio ja itsehavainnointi. Jotta käsitykset ja uskomukset voivat muuttua, ne on nostettava tietoisuuteen. On kyse asioiden näkyväksi tekemisestä. Metakognitiolla tarkoitetaan yksilön tietoisuutta hänen omista kognitiivisista toiminnoistaan eli ajattelusta, oppimisesta ja muistamisesta.

Life coach -valmennuksen kulmakiviä:

 • Fokus on ratkaisujen löytämisessä eikä ongelman rakenteen ymmärtämisessä
 • Valmennettava on omien asioidensa asiantuntija
 • Valmentaja oppii valmennettavalta
 • Valmennettavan omien resurssien käyttö
 • Toimintakeskeisyys
 • Valmentajana odottaa, että valmennettava muuttuu tai muuttaa toimintaansa positiivisesti omassa syklissä
 • Selkeä ja täsmällinen tavoitteen asettaminen
 • Haasteelliset, mutta saavutettavat tavoitteet tietyn aikarajan sisällä
 • Valmennus räätälöidään aina kunkin valmennettavan tarpeisiin
 • Fokus on tulevaisuudessa eikä nykyhetkessä tai menneessä
 • Valmennus on aktiivista ja vaikuttavaa

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset