hyvinvointivalmennukset

Hyvinvointivalmennukset

Ihminen on kokonaisuus ja hyvinvointi muodostuu kehon ja mielen tasapainosta. Kokonaisuuteen vaikuttavat vapaa- ja työaika sekä lepoon, harrastuksiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetty aikaa. Hyvinvoiva työntekijä voi hyvin niin työ- kuin vapaa-ajallaan.

Ohjelmassa on oman itsen taitojen löytämistä, latautumista ja herkistymistä kuuntelemaan omaa sisintä. Valmennuksissa tehdään erilaisia mielikuvaharjoituksia tutustuen omaan tunne-elämään ja suhteeseen itseen ja muihin. Tunnistetaan omia voimavaroja ja vahvistetaan omaa itsetuntemusta. Opitaan ihmisten erilaisuutta ja sen vaikutuksista kommunikointiin. Kirjoitusharjoitusten kautta aktivoidaan omaan mieltä ja löydetään keinoja hyödyntää omaa sisäistä viisautta.

Valmennus on menetelmänä osallistavaa ja ryhmässä toimiessa jokainen pystyy harjoitusten avulla työstämään omia asioita ilman, että niitä tarvitsee välttämättä jakaa muille. Valmennus voi olla yksittäinen sysäys josta saa eväitä omalle matkalle. Tai se voi olla pidempi kestoinen prosessi jossa edetään loogisesti eteenpäin huomioiden yksilön ja yhteisön tarpeet.

Otamme ihmisen huomioon kokonaisvaltaisena yksilönä seuraavat viisi osa-aluetta huomioiden.

Fyysinen hyvinvointi, joka kuvaa terveyden tilaa ja fyysistä kuntoa kuten lihaskunto, hapenkuljetuselimistön kunto, tuki-ja liikuntaelinten kunto. Huomioimme myös levon, joka koostuu unesta, palauttavasta liikunnasta, sekä mieltä ja hermostoa palauttavista toiminnoista. Yksi osa-alue on ravinto eli ruoka, nesteet, kivennäis- ja hivenaineet, aminohapot, sekä muut tärkeät tekijät terveellisessä ja ravitsevassa ruokavaliossa.

Henkinen hyvinvointi on suhdetta omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostamista, itseluottamusta ja itsensä toteuttamista.

Emotionaalinen hyvinvointi on meidän tunne-elämää. Siihen kuuluu tunteiden tunnistaminen, tunteiden käsitteleminen ja oman tunne-elämän johtaminen.

Sosiaalinen hyvinvointi on suhdetta omaan itseen, suhdetta muihin. Verkoston laatu ja määrä jonka vaikutuksessa elämme, on iso vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin. Kuinka kommunikoimme, viestimme muille ja otamme muiden viestejä vastaan. Tulemmeko kuulluksi toivomallamme tavalla ja onko meillä hyväksytty paikka yhteisöissä joissa elämme.

Älyllinen hyvinvointi on älyn toimintoja, aivojen vireyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Älylliseen hyvinvointiin vaikuttaa myös oikea älyllisten haasteiden määrä ja laatu erilaisissa elämäntilanteissa.

Näihin osa-alueisiin pureudumme hyvinvointivalmennuksen keinoin.

Ota yhteyttä

Lue lisää hyvinvointivalmennuksien sisällöistä tästä

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset