hyvinvointimittarit_w1000

Luontaiset taipumukset valmennukset

Työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittäminen

LTA-valmennustilaisuuden tavoitteena on osallistujan itsetuntemuksen lisääminen ihmisten erilaisuuden ymmärtämisen avulla. Itsetuntemuksen lisääntymisen kautta kehittyvät myös yksilön vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaidot. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – LTA valmennuksen tavoitteena voivat olla myös:

 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • Asiakaskohtaamisen kehittäminen
 • Ryhmädynamiikan kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantaminen
 • Johtamisen ja esimiestaitojen kehittäminen
 • Muutoksen hallinta
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Ristiriitojen tunnistaminen ja niiden rakentava käsittely

Valmennuksen tavoitteena on varmistaa, että osallistujat ymmärtävät, mitä heidän saamansa tulos (ajattelutyyli ja sen useat näkökulmat) tarkoittaa sekä saada konkreettisia ideoita itsensä kehittämiseen. Tilaisuus toteutetaan osallistavana pari- ja pienryhmätyöskentelynä.

Valmennuksen avulla pystymme

 • tunnistamaan luontaiset vahvuutemme eli ne asiat, jotka kehittyvät meissä olemalla oma itsemme
 • tunnistamaan myös meille luontaisesti vaikeita asioita – niitä joita joudumme tietoisesti harjoittelemaan tullaksemme kyvykkäämmäksi, esimerkiksi yhteistyössä tiimin kanssa sekä johtamisessa.

Valmennuksen avulla opimme

 • ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia, esimerkiksi työryhmien rakentamisessa
 • ymmärtämään ihmisten välisiä ristiriitoja sekä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä tapahtuvia väärinymmärryksiä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – LTA valmennuksen kesto

LTA-analyysin purkuvalmennus 3h + jatkovalmennus 5h

 

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – LTA-E syventävä valmennus

Itsensä kehittämisessä on kaksi pääsuuntausta: heikkouksien korjaaminen ja vahvuuksien kehittäminen. Yli 70 % ihmisistä valitsee alitajuisesti ensimmäisen vaihtoehdon. Eri alojen menestyneimmät henkilöt valitsevat kuitenkin jälkimmäisen vaihtoehdon eli omiin vahvuuksiin panostamisen. Tulokset on saatu Gallupin tekemistä tutkimuksista Yhdysvalloista (noin 1,7 miljoonaa osallistujaa, Marcus Buckingham, Now Discover Your Strengths).

LTA:n kehittäjät ovat tehneet vuosien varrella empiirisesti aivan saman havainnon 360-palautteita purkiessaan. Kun esimiehiä pyydetään valitsemaan itselleen seuraavaksi vuodeksi 1-3 kehityshaastetta, suurin osa valitsee asioita, joissa he ovat saaneet huonoimmat palautteet. Kun valintaa lähestytään toista kautta eli esimiehiä pyydetään arvioimaan, mitkä tekijät (taidot ja osaaminen) vaikuttavat eniten heidän esimiehenä onnistumiseen, valinnan tulos on erilainen – enemmän vahvuuksia kuin heikkouksia painottava. Luontaisiin vahvuuksiin panostaminen edellyttää niiden tunnistamista.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – LTA-E on itse arviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus, jonka painopiste on esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä keskittyen yksilön tunnistettujen vahvuuksien kehittämiseen. LTA-E raportti tuo kuusi uutta näkökulmaa itsensä kehittämiseen perusraportin neljän näkökulman lisäksi (ajattelutyyli, toimintatyyli, vuorovaikutustyyli, oppimistyyli)

 • johtajatyypit (ns. Keirseyn temperamentit)
 • johtamisen roolit
 • taipumuksesi muutoksissa
 • palautetyylit
 • ongelmien käsittelymallit (ns. Z-malli) sekä
 • viestintätyylit

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – LTA-E valmennus toteutetaan perus LTA-valmennustilaisuutta vastaavalla prosessilla. 11-sivuisen LTA-E tulosraportin lisäksi valmennuksessa hyödynnetään asiakaskohtaisesti muokattavaa luontaisten vahvuuksien kehittämistyökirjaa. Valmennuksessa rakennetaan kehittämistyökirjan avulla systemaattisesti jokaiselle osallistujalle luontaisten vahvuuksien kehittämisen ohjelma.

Puolen päivän mittaisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – LTA-E syventävän valmennustilaisuuden sisältö (sisältää lyhyitä pari- ja pienryhmäharjoitteita):

 • erilaisuuden käsitteen ja sen ilmenemismuotojen kertaus
 • henkilökohtaisten taipumusten tunnistaminen ja arviointi LTA-E-raporttien avulla
  • johtajatyypit (ns. Keirseyn temperamentit)
  • johtamisen roolit
  • taipumuksesi muutoksissa
  • palautetyylit
  • ongelmien käsittelymallit (ns. Z-malli) sekä
  • viestintätyylit
 • henkilökohtaisen luontaisten vahvuuksien kehittämisen ohjelman laatiminen
 • mahdollinen muu asiakkaan kanssa erikseen sovittava käsittelyn näkökulma
Ota yhteyttä

Lue lisää valmennuksien sisällöistä tästä

Tilaa sähköpostiisi Unelmatallin kuulumiset